راههای ارتباطی


نشانی دفتر مدیریت آپشن و اداره فروش آپشن:

كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، شركت سايپايدك، ساختمان بازرگاني، طبقه دوم

تلفن:  61611639 - 021

نمابر:  61611901 - 021

 

نشاني واحدهاي عمليات، خدمات پس از فروش، تحقيق و توسعه آپشن:

سه راه آذری، به سمت میدان قزوین، تعمیرگاه مرکزی شماره2 سایپا- طبقه دوم

تلفن :  66647374 - 021


نشانی الکترونیک: option@saipayadak.org