تخفیف خدمات آپشن

 

به منظور رفاه همکاران محترم گروه خودروسازی سایپا ، کلیه خدمات آپشن سایپا یدک در تعمیرگاههای مرکزی و مراکز تخصصی آپشن با 10% تخفیف ارائه می گردد.

این تخفیف برای همکاران سایپا یدک تا 15% قابل ارائه می باشد.