راههای ارتباطی


دفتر مدیریت آپشن:

كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، شركت سايپايدك، ساختمان بازرگاني، طبقه دوم

تلفن واحد فروش:    44923595 - 021

تلفن واحد تامین :   61611640 - 021

فكس:                  61611901 - 021

نشانی الکترونیک: option@saipayadak.org

 

اداره خدمات پس از فروش، عمليات، تحقيق و توسعه آپشن:

سه راه آذری، به سمت میدان قزوین، تعمیرگاه مرکزی شماره2 سایپا- طبقه دوم

تلفن :  66647374 -  021     و       66647390 - 021