دزدگیر تصویری پراید A300

سنسور دنده عقب سفید

دزدگیر تصویری B920

دزدگیر غیر تصویری euro4

گیرنده دیجیتال خودرو

سنسور دنده عقب مشکی

روکش صندلی پراید X100

سیستم صوتی و تصویری 5 اینچ

سیستم صوتی

دوربین دنده عقب زیر پلاکی

دوربین دنده عقب دو منظوره