سیستم صوتی و تصویری سراتو

سیستم صوتی و تصویری سراتو

       مشخصات فنی دستگاه

مانیتور پشت صندلی

سنسور دنده عقب سفید

سنسور دنده عقب مشکی

گیرنده دیجیتال خودرو

دوربین دنده عقب زیر پلاکی

کف صندوق عقب سراتو

دوربین دنده عقب دو منظوره

روکش دوم صندلی چرم و پارچه مشکی

نقشه رهیاب

کف زیر پایی سراتو