نمایش محتوا

شماره سریال دستگاه 990662.

مشخصات فنی دستگاه

سیستم صوتی و تصویری چانگان Cs35

دوربین دنده عقب دو منظوره

دوربین دنده عقب زیر پلاکی

مانیتور پشت صندلی

کف زیر پایی چانگان Cs35

سیستم صوتی و تصویری چانگان CS35

 

          مشخصات فنی دستگاه

نقشه رهیاب

گیرنده دیجیتال خودرو

سینی زیر موتور چانگان CS35

کف صندوق عقب چانگان Cs35