دوربین دنده عقب دو منظوره

نقشه رهیاب

سنسور دنده عقب سفید

سیستم صوتی و تصویری برلیانس 200

                  مشخصات فنی دستگاه

دوربین دنده عقب زیر پلاکی

گیرنده دیجیتال خودرو

سنسور دنده عقب مشکی